Online zálohovanie dát vo výpočtovom stredisku

haude OnlineBackup je profesionálne biznis riešenie pre zálohovanie dát počítačov a sietí. Zálohujte dáta prostredníctvom bežného internetového spojenia vo výpočtovom stredisku haude – a to plne automaticky a bez nutnosti ľudskej interakcie. Konečne sa o zálohovanie dát nemusíte starať!

Online Backup pre slovenské MSP

haude OnlineBackup je cenovo výhodné zálohovanie dát pre všetky malé a stredné podniky (MSP) – bez investičných nákladov, aktivačného poplatku, bez poplatkov za údržbu alebo zmluvnej viazanosti. Mesačné vyúčtovanie prebieha na základe skutočne nainštalovaných licencií a skutočnej spotreby úložného priestoru.

Zákaznícky portál

>> Login


Zákaznícky portál

>> Login